Uw dak als nieuw!

Professionele dakrenovatie door specialist 

Uw dak kan jarenlang meegaan maar vroeg of laat is het toch aan vernieuwing toe. Vooral de barre weersomstandigheden waarmee wij in ons land dikwijls te maken krijgen, zorgen voor een snellere aftakeling van alle daken.

Vermijd schade en problemen zoals vocht en waterinsijpeling en laat tijdig uw dakrenovatie uitvoeren door een specialist uit Mechelen.

Na een eerste, kennismakend bezoek bekijken wij wat de uit te voeren werken juist inhouden om uw dak terug optimaal in orde te krijgen. Wij jagen u niet nodeloos op kosten. Dit houdt in dat zaken die nog goed zijn ook niet vervangen worden.

Waarvoor kunt u op ons een beroep doen

  • Dakgoten uit zink, koper, antra
  • Plaatsing veluxen
  • Isolatie zolderkamers
  • Volledige vernieuwing van uw dak
  • Herstelling en vernieuwing gebinten en daktimmer

Neem contact met ons op voor meer info betreffende uw dakwerken en wij zorgen als erkend specialist in dakrenovatie uit Mechelen voor een spoedig antwoord!